SUPERVISON & VÆRKTØJER

Supervision i teams og ledersparring


Vi tilbyder løbende supervision - oftest sker dette i sammenhæng med et forløb med feltarbejde, eller  teamudvikling. Vi holder fast i hinanden og i den påbegyndte udvikling. Dette gælder for enten teamet eller for dig som leder af en udviklingsproces. 

Oftest foregår sparringen via onlinemøder, i perioden efter en forandringsproces er gennemført -eller strategisk udvikling er besluttet.  

Vi tjekker ind med hinanden, afklarer spørgsmål eller er i dialog om de udfordringer der opstår.



TEAMUDVIKLING OG VÆRKTØJER

Hos NORI consulting udvikler og arbejder vi med en række værktøjer til facilitering af udviklingsprojekter og processer med medarbejdere, teams og ledergrupper.
Værktøjerne baseres på et holistisk menneskesyn og har afsæt i en forståelse om at mennesket iboende har et ønske om samarbejde og udvikling. 

Denne iboende lyst til udvikling og samarbejde kan ofte og med få “små puf” skabe fremdrift, udvikling og skærpe fokus på kerneopgaven for virksomheden, teamet, eller medarbejder/ledergruppen.


Vi faciliterer store og små arrangementer. De mindste ned til teams på 4-5 mennekser og de største op til 100 medarbejdere i en virksomhed.

Er I interesseret i at høre mere om facilitering af udviklingsprojekter, udviklingsprocesser eller har I brug for hjælp til den årlige personale weekend, kan du kontakte os på info@nori.dk




RELATIONS ANALYSE (RVA)


Er Danmark mon klar til at relations teste nye medarbejdere?

Det er et svært spørgsmål - men hos NORI mener vi at det er helt og aldeles nødvendigt.


Vi har ikke tradition for at gøre mere og andet end at afholde samtaler med nye ledere og medarbejdere i dagtilbud, skoler og social og sundhedssektoren. Hvorfor mon? I alle andre ansættelses sammenhænge, såvel private som offentlige “udsættes” ansøgere for test. Er det mon den rette person vi er ved at ansætte?


Ord er nemlig taknemmelige.

En kommende medarbejdere der ved en samtale fremstår empatisk og relationsbevidst kan på kort tid vise sig ikke at være kompetent til opgaven. 


På den anden side ses stille, forsagte og måske meget nervøse ansøgere sig, at være bragende dygtige til relationer i det konkrete pædagogiske og relationelle arbejde i praksis. De formår bare ikke at vise det i en ansættelses samtale.


Hos NORI har vi udviklet et Relations Vurderings Analyse (RVA) med det formål at sikre den rette ansættelse. Analysen omfatter flere dele, der gennemføres før og under samtalen. Tilsammen tegner analysen et revisende billede af ansøgerens relationelle og empatiske kompetencer.



Vi operere med to muligheder:

NORI gennemfører RVA for relevante ansøgere i tæt samarbejde med ansættelseskomiteen. Vi er med hele vejen er dermed garant for at den rette medarbejder ansættes.

NORI introducere til RVA og giver relevante fagpersoner licens til at benytte RVA. Introduktionen varer typisk ½ dag og indbefatter adgang til alle materialer og analyseværktøjer.

KOMPETENCESPILLET


Spillet er oprindeligt udviklet til lederteams i den offentlige sektor, men har siden vist sig at være anvendelig i arbejdet med medarbejdergrupper, teams der skal løse opgaver i fællesskab, eller i forbindelse med branding af dagplejen, et børnehus eller fx et ældrecenter.


Kompetencespillet afdækker – ved hjælp af en række kategorier og udsagn – den enkelte medarbejders eller leders kompetencer, set i forhold til kerneopgaven.


Der arbejdes først individulet med profiler, hvorefter den enkelte medarbejders/lederes profil sættes i spil i forhold til samarbejde, teamets samlede kompetencer og altid set i forhold til opgaveløsningen.


Vi oplever ofte, at teammedlemmerne efter arbejdet med kompetencespillet, dels får udnyttet de forskelligartet ressourcer et tema består af langt bedre end tidligere og dels oplever vi at samarbejde, relationer og forståelsen for hinandens forcer er stærkt øget.


Samlet set betyder det bedre arbejdsmiljø, mere fokus på muligheder frem for udfordringer og som det væsentligste – et bedre samarbejde, der forplanter sig til opgaveløsningen.


Hvis I er interesserede i at høre mere om kompetencespillet og de muligheder der er for jeres institution eller virksomhed, kan vi kontaktes på info@nori.dk