FOREDRAG OG FACILITERING 

FOREDRAG


Foredragene varer 1,5 til 2 timer og består af både visuel præsentation, levende og inspirerende oplæg af emnet, samt afslutningsvis dialog og spørgsmål runde. 

Alle vores foredragsholdere har solid erfaring og indgående kendskab til både teori og praksis.VI tilbyder lige nu følgende foredrag: TIL VIRKSOMHEDER


Fremtidens rekruttering af langtidsholdbare medarbejdere

Vi står overfor en massiv udfordring i forhold til medarbejderressourcer, generationskløfter og 

I dette foredrag får I et bud på en U-turn i forhold til rekruttering og et perspektiv på jeres virksomheds muligheder i denne forbindelse. Inden foredraget foretages en kort analyse af jeres virksomhedsprofil.Se priser

Ledelseshåndtering af medarbejdere i forandringsprocesser

Dette foredrag er specifikt udviklet til ledelsesniveau. Her præsenteres modeller og værktøjer, der kan visualisere hvordan forandringsprocesser påvirker medarbejdergruppen og kan håndteres. Fx via et fælles sprog om hvor vi er i processen som individer. Vi sætter tanker i gang - skaber grobund for dialog og reflektion i ledergruppen.


Se priser

Forældretyper og behov

Fremtidsperspektiv på corona generationen

TIL PÆDAGOGISKE INSTITUTIONER


Foredraget tager afsæt i de mange nye forældre typer og forældrekonstellationer der i dag viser sig i dagtilbuddet. Er vi som institution klar til at modtage disse forældre? Foredraget har særligt fokus på dagtilbuddets rolle i families liv og hvordan dagtilbuddet kan forstå og håndtere de mange nye behov.
Se priser

Der viser sig allerede nu en række tendenser i de forældregenerationer, hvis børn er startet i dagtilbud under corona epidemien. Samtidig ser vi i børnegrupper og relationer en ændring i adfærd, færdigheder og mønstre. Kom tæt på de første observationer, og få en fælles indsigt og opmærksomhed på institutionen i en post-corona tid.Se priser

Fremtidens rekruttering og langtidsholdbare medarbejdere i den pædagogiske sektor

Vi står overfor en massiv udfordring i forhold til at rekruttere uddannet personale, den gode fortælling om netop jeres institution og hvordan medarbejderomsætningen kan reduceres.
Se priser

TIL UNGE


Til Efterskoler, 9-10 klasse og ungdoms klubber
Vi arbejder specifikt med ungdomskultur og tendenser indenfor dette felt. Vi udbyder derfor foredrag, workshops og udviklingsprojekter til Efterskoler, Ungdomsklubber og 9. og 10. klasses elever.

Et produkt af din opvækst?

Dette foredrag tager vi de unge igennem en række forældretyper og beder dem forholde sig til hvilken de mest kan se sig selv i. Vi laver undervejs et lille eksperiment og drøfter hvordan en opvækst styrker og forfølger dig i livet. Særligt hvis du ikke forholder dig til den. 

Dette foredrag egner sig særlig godt til Efterskolelivet som en del af den dannelsesrejse et efterskoleophold er.
Se priser

Hvad er kultur og hvad laver en kulturforsker?

Vi rejser spørgsmålet om hvad begrebet kultur i virkeligheden er og hvordan man som kulturforsker studerer menneskers adfærd, sociale systemer og traditioner. Med udgangspunkt i de unges egen kultur skabes der et indblik i en forunderlig akademisk verden i studiet af Homo Sapiens. Med andre ord – Antropologi og Sociologi når det er bedst! 


*Dette foredrag udbydes også som kortere valgfag


Se priser

TIL SOSU SEKTOREN

Fremtidens rekruttering af langtidsholdbare medarbejdere

Vi står overfor en massiv udfordring i forhold til at rekruttere SOSU personale. Hvordan får vi skabt den gode fortælling om netop jeres arbejdsplads og hvordan kan medarbejderomsætningen reduceres. Det er et fælles ansvar og anliggende for hele personalegruppe. Hør hvorfor i dette foredrag.Se priser

FACILITERING

NORI consulting 

Hos NORI consulting facilitere vi alt for større komplekse vidensprocesser, til strategier og udviklingsarbejde med ledere og medarbejdere..

Oftest facilitere vi temadage og arrangementer, hvor medarbejdere ud fra en rammestyring, selvudvikler organisationens fremtidige fokus, eller strategier.

NORI udvikler løbende procesredskaber, ofte udvikles redskaberne til specifikke forløb, så de er tilpasset den enkelte opgave.

Workshops


Vi tilbyder ligeledes en variation af workshops – på forskellige niveauer. Det kan være bruger, personale eller leder workshops. Vi tilbyder desuden bruger analyser og brugerdreven innovations workshops, tilpasset den enkelte organisations ønsker.