Teamudvikling og værktøjer

Hos NORI consulting udvikler og arbejder vi med en række værktøjer til facilitering af udviklingsprojekter og processer med medarbejdere, teams og ledergrupper.
Værktøjerne baseres på et holistisk menneskesyn og har afsæt i en forståelse om at mennesket iboende har et ønske om samarbejde og udvikling. Denne iboende lyst til udvikling og samarbejde kan ofte og med få “små puf” skabe fremdrift, udvikling og skærpe fokus på kerneopgaven for virksomheden, teamet, eller medarbejder/ledergruppen.

Vi faciliterer store og små arrangementer. De mindste ned til teams på 4-5 mennekser og de største op til 100 medarbejdere i en virksomhed.

Er I interesseret i at høre mere om facilitering af udviklingsprojekter, udviklingsprocesser eller har I brug for hjælp til den årlige personale weekend, kan du kontakte os på info@nori.dk

Kompetencespillet

Spillet er oprindeligt udviklet til lederteams i den offentlige sektor, men har siden vist sig at være anvendelig i arbejdet med medarbejdergrupper, teams der skal løse opgaver i fællesskab, eller i forbindelse med branding af dagplejen, et børnehus eller fx et ældrecenter.
Kompetencespillet afdækker – ved hjælp af en række kategorier og udsagn – den enkelte medarbejders eller leders kompetencer, set i forhold til kerneopgaven.
Der arbejdes først individulet med profiler, hvorefter den enkelte medarbejders/lederes profil sættes i spil i forhold til samarbejde, teamets samlede kompetencer og altid set i forhold til opgaveløsningen.
Vi oplever ofte, at teammedlemmerne efter arbejdet med kompetencespillet, dels får udnyttet de forskelligartet ressourcer et tema består af langt bedre end tidligere og dels oplever vi at samarbejde, relationer og forståelsen for hinandens forcer er stærkt øget
.
Samlet set betyder det bedre arbejdsmiljø, mere fokus på muligheder frem for udfordringer og som det væsentligste – et bedre samarbejde, der forplanter sig til opgaveløsningen.
Hvis I er interesserede i at høre mere om kompetencespillet og de muligheder der er for jeres institution eller virkesomhed, kan vi kontaktes på info@nori.dk