Priser

Priser på ydelser fra NORI consulting varierer afhængigt af konsulentens uddannelsesbaggrund, ydelse (undervisning, rådgivning, udarbejdelse af dokumentations materiale m.m.) og af varigheden af samarbejdet.

Rene linjer!
Vi tilbudsberegner prisen på ydelsen på forhånd, inklusiv kørsel inden samarbejdet påbegyndes. I har således overblik over omkostningerne i forbindelse med samarbejdet.

Hvis samarbejdet strækker sig over en periode på mere end 3 måneder, udarbejdes en samarbejdskontrakt.

Genrelle priser:
Konsulent/undervisningstime 1.050 kr.
+ Statens kørselstakst for indkomståret 2016 3,70 kr. pr. km.
Hvis ydelsen afholdes på sjælland, opkræves broafgift på 450kr

Særskilte aftaler om analyse, opfølgnings og evalueringsopgaver aftales som nævnt individuelt.

Weekendpris:
Minimum fakturering er 6 timer, timepris afregnes som øvrige dage.

Foredrag* 4.500 kr
Maximalt 50 mennesker. Herefter beregnes særskilt tilbud.
+ Statens kørselstakst.
(weekendpriser afregnes seperat)
Webinarer
Du finder de aktuelle priser, ved at klikke på WEBINARER øverst på hjemmesiden.
Hvis du har ønsker til webinarer, eller har brug for andre løsninger, så kontakt Rikke Nyvang.
Aflysning
Ved indgået aftale om ydelse, opkræves 25% af arrangementets samlede pris, i fald arrangementet aflyses.

Individuelle priser
Vi udarbejder og tilpasser individuelle priser på halve og heldags arrangementer og konsulentopgaver. Kontakt Rikke Nyvang eller ring på tlf 41187199 for tilbud og dialog om hvad din organisation med fordel kan drage nytte af.