Foredrag

Hos Nori udvikler vi løbende tidsrelevante foredrag. Herunder kan du læse om de foredrag vi aktuelt har:

PÆDAGOGIK
Vi udbyder derfor foredrag, workshops og udviklingsprojekter til pædagogiske institutioner.

Foredragene varer 1,5 til 2 timer og består af både visuel præsentation, levende og inspirerende oplæg af emnet, samt afslutningsvis dialog og spørgsmåldrunde. Alle vores foredragsholdere har solid erfaring og indgående kendskab til både teori og praksis.

NORI consulting udbyder ligeledes foredragsrækker, vælg eksempelvis 3 foredrag fordelt på forår og efterår, tema uger eller hvad I måtte ønske.

Nudging i pædagogisk kontekst
Vi har hos NORI arbejdet med Nudging i pædagogisk sammenhæng i en længere periode. Nudging begrebet har på kort tid fået stor gennemslagskraft i bestræbelserne på at få mennesker til at træffe bestemte valg. Nudging handler om indirekte kommunikation og i pædagogisk/lærings sammenhæng, og om hvordan vi med små virkemidler, og “kærlige puf” øger den adfærd vi ønsker for børn og unge.
Foredraget giver indsigt i nudging begrebet i relation til adfærdspsykologi, viser eksempler på nudging i pædagogisk kontekst og giver bud på hvordan nudging kan understøtte læring og udvikling.

Kvalitet i dagtilbud
Der forskes som aldrig før i kvalitet i dagtilbud. Foredraget går i dybden med de mange nationale og internationale forskningsresultater der peger på hvilke indsatsområder der særligt øger kvaliteten for barnets læring, trivsel og udvikling.
Vi sætter spot på kvalitetsbegrebet og samler trådene i forskningen, til de væsentligste indsatser, der øger kvaliteten i dagplejen, vuggestuen eller i børnehaven.

Brand dit dagtilbud
Foredraget går bag om branding i en dagtilbudskontekst og sætter spot på hvordan dagtilbuddet kan arbejde med branding af netop deres dagtilbud. Foredraget bygger på research fra en lang række interviews med forældre og et genrelt blik på nye forædretyper og dermed behov.

Forældretyper og behov
Foredraget tager afsæt i de mange nye forældre typer og forældrekonstellationer der i dag viser sig i dagtilbuddet. Er vi som institution klar til at modtage disse forældre? Foredraget har særligt fokus på dagtilbuddets rolle i families liv og hvordan dagtilbuddet kan forstå og håndtere de mange nye behov.

Inklusion i et medarbejderperspektiv
Inklusion er på dagsordnen, i bredeste forstand. Men hvad betyder det for den enkelte medarbejder i det daglige arbejde? Hvad er inklusion? Og hvad handler det i virkeligheden om?
Vi går bag om inklusionsbegrebet, kigger på oprindelsen og på de muligheder og udfordringer inklusionen skaber i en tid hvor begrebet er på alles læber.

Unge og uddannelse
I dette foredrag tager vi udgangspunkt i de unge der vælger det pædagogiske som omdrejningspunkt for deres liv. Hvorfor vælger man at at arbejde med ‘hjertet’? Og hvilke kvaliteter og udfordringer møder vi hos det nyuddannet pædagogiske personale?

Børn i en skærmtidsalder
Det er svært at vurdere om tablets, computere og digitale medier har en berettigelse i børns liv, men faktum er – at de er der. I dette foredrag sætter vi spot på spørgsmålet “Er skrmene skadelige for børns udvikling?” Foredraget har udgangspunkt i amerikanske studier af børns hjerner, men bevæger sig samtidig over i studier fra danske daginstitutioner og brugen af medier i dagligdagen.
Med andre ord sætter vi fokus på børns opvækst i en skærmtidsalder – på godt og ondt.

At være ekspert i menneskelig adfærd
Når mennesker er ens arbejde kræver det indsigt, empati og moral! I dette foredrag sætter vi fokus på arbejdet med det specialpædagogiske område og hvad det vil sige at arbejde i en parallel verden, hvor adfærd ikke kan forudsiges. Vi berører begreber som livskvalitet, grænser og normalitet.
Vi lader os også gerne inspirerer af jeres idéer, så kontakt os hvis du ikke finder det foredrag du søger.

UNGDOM
Til Efterskoler, 9-10 klasse og ungdoms klubber

Vi arbejder specifikt med ungdomskultur og tendenser indenfor dette felt. Vi udbyder derfor foredrag, workshops og udviklingsprojekter til Efterskoler, Ungdoms klubber og 9. og 10. klasses elever.

Når identiteter gør ondt
Fokus på spiseforstyrrelser og det at gennemleve en svær tid, hvor ingen rigtig forstår.
Vi går bag om problemet og fortæller livshistorier, om behandlinger og psykologi. Hvad driver de unge så langt ud at de rammes af spiseforstyrrelser? Og hvorfor går det så galt?

Hvad er kultur og hvad laver en kulturforsker?
Vi rejser spørgsmålet om hvad begrebet kultur i virkeligheden er og hvordan man som kulturforsker studerer menneskers adfærd, sociale systemer og traditioner. Med udgangspunkt i de unges egen kultur skabes der et indblik i en forunderlig akademisk verden i studiet af Homo Sapiens. Med andre ord – Antropologi og Sociologi når det er bedst!

Identiteter og identitetsdannelse – Emo, Goth eller Punk?
Identitet er i ungdomsårene det absolut vigtigste omdrejningspunkt. Det handler om til –og fravalg, om at ’bekende kulør’ og om løsrivelse. Det handler ikke alene om hvem vi er men også i høj grad om hvem vi vælger at være. Vi sætter fokus på spørgsmålene: Vælger vi identiteter selv? Er identiteter på forhånd bestemt for os? Eller er det alene kulturelle og samfundsmæssige påvirkninger der præger vores identiteter?

Ungdomskultur
I dette foredrag har vi fokus på ungdom. Vi fortæller om trendforskning og hvorfor unge er så interessante? Ungdomskultur handler om identitet, materialitet og om de valg unge gør. Vi er også inde på hvad der rent fysiologisk sker i de unge hjerner og giver et bud på hvorfor det er så svært at være ung i dag.

Et interaktivt ungdomsliv
Det er ingen nyhed at ungdomsliv i stor udstrækning foregår virtuelt i Chatrooms, på Facebook og på Twitter. Men skal vi være tilgængelig i alle døgnets 24 timer?. Foredraget handler om etik, moral og konsekvenserne af at være socialt tilgængelig. Vi berører også de unges mange såkaldte ’livszoner’.

Unge og uddannelse
I dette foredrag inddrager vi de unge i et socialt eksperiment og kigger på trends og strømninger inden for uddannelser. Er du social taber eller bliver du direktør, akademiker eller pædagog? – valget er dit! Ud fra statistikker sætter vi fokus på valg af uddannelser og deres betydning i den kultur vi lever i.

Kulturforskelle og integration
Hvilke kulturelle forskelle støder vi på i hverdagen og hvad kendetegner dem? Hvad betyder begrebet integration og hvorfor er det på alle politikeres læber? Disse er nogle af de spørgsmål vi debatterer og søger svar på. Vi tager udgangspunkt i aktuelle begivenheder enten fra medieverden eller fra jeres dagligdag.

Det multikulturelle samfund
At leve og eksistere i et multikulturelt samfund kan virke skræmmende og uforståeligt. Men hvad betyder det reelt? Er verden er blevet mindre? Hvordan forholder vi os til påvirkninger fra mange forskellige kulturer? Med andre ord sætter vi fokus på det at være dansk – hvis det overhovedet kan lade sig gøre.

SOSU
På baggrund af en række feltarbejder i den danske plejesektor, udbyder vi 3 aktuelle foredrag, der også kan fungere som afsæt til temadage.

Kultur og identiteter i arbejdet med mennesker
Fokus på det samfund der præger den offentlige sektors daglige fokus. Hvilke tendenser præger os og hvilken indflydelse vores kultur har på plejesektoren.

Unge SOSU’ere og uddannelse
I dette foredrag tager vi udgangspunkt i de unge der idag vælger at blive en del af den offentlige sektor og vælger at arbejde ‘med hjertet’

Praktikvejlederen i praksis

Hvilke forudsætninger er nødvendige som praktikvejleder? Hvordan kan generation X tackles og hvordan håndterer vi en vejlederrolle på baggrund af et kort kursus?

*Finder du ikke lige det du søger? Kontakt os for en dialog om nye foredrag