Feltarbejde

Hos NORI har vi flere antropologer tilknyttet. Antropologerne er uddannet til at spotte sammenhænge og systemer, der baner vej for forståelse og finder nye løsninger på kendte, eller endnu ikke opdagede problemstillinger.
Vi arbejder målrettet med at skabe mere værdi, for ledere, medarbejdere og for virksomheden som helhed. Udgangspuntket er forståelsen for de mennekser det handler om, fx kunder eller medarbejdere. Arbejdet baseres primært på feltarbejde (observation og deltagelse), der bidrager med nye perspektiver og erkendelser, der vil gøre en forskel for jer.Forståelse og forandring

Vi laver både BIG SCALE feltarbejder, der oftest består af feltarbejde, deltager observation, resarch af området, og fx fokusgruppeinterviews, mystery-shopping, afdækning af produktionsled og arbejdsgange, relationer og kulturer.

SMALL SCALE udviklingsforløb består oftest i kortere feltarbejde og observation, med afsæt i et specifikt ønske fra virksomhedens side.

Målet for alle samarbejder er, at skabe en positiv forandring. Det kan være en konkret forandring af en produktion, en kultur eller af mellem-menneskelig karakter.

Kontakt os for mere information om de enkelte undervsiningsmoduler og dialog om jeres specifikke ønsker.

I er også velkomne til at kontakte os, til en uformel samtale om de muligheder der er i et besøg af en antropolog.